اوینا >> [از مردم چه انتظاری هست؟].{وقتی خدامون ...
رامش >> ?? ﺳــــــــــــــــﺎﻗــــــــــــــــــــــــﮯ ?? ما اهلش نیستیم، ××× ﺑﮯﺧﯿﺎﻝ ...
فاطی >> شیشه چرا بخار نمیگیری ؟ نترس رفت... دیگر ...
حمزه >> بهترین حس برا من یاد خدا ...
zahra.m >> ٺوکہ باشے بســ اسٺ... مگــرمنــ جـــز(نفــس)چہ میخواهــم❤
رضا خان >> دلتنگ که باشی حتی یه تشابه اسمی ...

مشاهده کامل

امام حسن (ع) : شوخى هیبت را مى بَرد .
اس ام اس جدایی ۱۲ام فروردین, ۱۳۹۵

اس ام اس جدایی

جملات فوق العاده و خاص “جدایی و رفتن”

{گردآوری اختصاصی توسط هلو اسـ ام اس}

از
« همـه کسـی »
تـا
« بـی کسـی »
فقط …
اندازه ی …
رفتـن « تــو » فاصله است …!!

هلو اس ام اس

یــــادت بـــاشه کـــه دل
تخته سیـــــاه نیستــــ
کــــه هرکی اومــــد
روش بنویسه و هرکس هم
رفـــتـــــ بـــشه اسمشو
پـــــاک کـــرد

هلو اس ام اس

نـــامـــتـــ را
خـــاطــراتـــتـــ را
بـــوســـہ هـــایــتـــ را
و لمــــس ِ حــــــس ِ بـــودنــــتـــ را
همــہ و همــہ را بـــہ دســـتـــ ِ بــــاد سپـــــردҐ
یـــادҐ تــــ♥ـــو را فـــــــرامـــــــوش

هلو اس ام اس

اس ام اس جدایی ۲۰ام بهمن, ۱۳۹۴

اس ام اس جدایی

جملات فوق العاده و خاص “جدایی و رفتن”

{گردآوری اختصاصی توسط هلو اسـ ام اس}

ﻫَﻤﯿﺸـِـــﮧ ﺁﺯ ﺁﻣَﺪﻥ “ﻥ” ﺑَﺮ ﺳﺮ “ﮐَﻠـــِـــــﻤﺂﺕ” ﻣﯽ ﺗَﺮﺳـــَــﻤـ.
ﻧَــ ﺩﺁﺷﺘـــَـﻦ ﺗُﻮ…
ﻧـَـ ﺑُﻮﺩَﻧـــ ﺗُﻮ…
ﻧــَ ﻣﺂﻧﺪَﻧــــ ﺗُﻮ…
ﮐﺂﺷـــ ﺁﯾــﻦ ﺑﺂﺭ ﺣﺪﺁﻗﻞ “ﺩﻝِ ﻭﺁﮊﻩ” ﺑﺮﺁﯾــَــﻤـ ﻣــﯽ ﺳُﻮﺧﺘـــــــــ
ﻭ ﺧَﺒــَﺮ ﻣﯿــــﺪﺁﺩ ﺁﺯ “ﻧـَـ ﺭﻓﺘــــﻦ” ﺗُﻮ..

هلو اس ام اس

آخـــرین بـــاری

که صـــدای قـــدم هایت را دوست نداشتم

وقـــتی بود که مـــیرفتـــی !!!

هلو اس ام اس

من این چشمهاے بے تو را….
بہ ڪجاےشهر….
بدوزم….
ڪہ هنوز “نرفتہ” باشے!

هلو اس ام اس

اس ام اس جدایی ۶ام بهمن, ۱۳۹۴

اس ام اس جدایی

جملات فوق العاده و خاص “جدایی و رفتن”

{گردآوری اختصاصی توسط هلو اسـ ام اس}

یه وَقتآیے بآیـَכْ رَפֿـتْ..!!

اونم بآ پآـے פֿـوכِتْ..!!

بآیـَכْ جآتو تو زنْدِگے بَعْضے هآ פֿـآلے کُنے..!!

כُرسْته تو شُلوغیآشوטּْ مُتوَجهْ نِمیشَنْ چے میشه..

وَلے بـכوטּْ..

یه روزـے..

یه جآیے..

بـَכْ جورـے یآכِتْ مے اُפֿـتـَטּْ، که כیگه כیرْ شـُכه..!!

פֿـِیْلے כیرْ…!!

هلو اس ام اس

از هرڪے بگذرمــ

از تـو نمیتونمــ

تو بآیـد همیشہ میموندیــ

〰➖〰➖〰➖〰➖〰➖〰

لـــــــَعنَتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

هلو اس ام اس

گه گاهــی باید با تمام احساست،

عقب بکشی

و منطقت را سپـــری بر احساست کنی

و بــــروی ؛ برای همیشه . . .

هلو اس ام اس

اس ام اس جدایی ۱۶ام آبان, ۱۳۹۴

اس ام اس جدایی

جملات فوق العاده و خاص “جدایی و رفتن”

{گردآوری اختصاصی توسط هلو اسـ ام اس}

بـــاورت می شـــــــود
دنیـــایم خیلــــــــــی بزرگــــــ بـــود
ولــــی …
یـــک عصــر پاییزیــ…
تمـــام دنیــــایـــــمــــــ…
در یکــــ تــاکســـی جـــا شـــد و رفتـــــــ…!

هلو اس ام اس

آمــــــدیــــ…
آمـــــــدمــ…
بـــه هــــم رســــیدیــــمــ…
و چـــه ســــاده از هــــم گــذشتـیمـــ…
مــا قطار هـــایـــی بودیـــم ، کـــه ریل هـــا برایمـــان تصمـــیم گرفتـــــند

هلو اس ام اس

آغـــوشــــتـــ…
چـــــشمـــتـــ…
و لمــــس دســــتانتـــ…
چـــقدر بدهـــکار رفتـــــی…

هلو اس ام اس

اس ام اس جدایی ۴ام آبان, ۱۳۹۴

اس ام اس جدایی

جملات فوق العاده و خاص “جدایی و رفتن”

{گردآوری اختصاصی توسط هلو اسـ ام اس}

شنیــدمـ وقتـــی مــی رفــتی ردپایـــتـــ را پـــاکـــ میـــکردیـ…

بـــی خیـــالـ…

مــــن دنــبال دلتـــــ بــــودمـ…

وقتـــی دلتـــ بـــا مــ↓ــن نیــستـــــ…

× بـــــــرو ×
چـهـ فرقــــی مـــی کند کجــــا بـاشـــــی…

هلو اس ام اس

آنـــــقـَـدر پـُشــتـــِ سـَـرَت آب ریخــتــمــــ…
کــ ه تَـمـامـــِ کـوچـه سـَـبـز شـُـد!
پـــس چـِـرا نـیـامـدی؟

هلو اس ام اس

ابــــراهیــــمـ کـــه نیــــستمــــ میگــــذاریــــ میــــرویـ…
ایــــن آتــــــش نبــˆــودنــــت بــــر مـــن گلستــــــــــان
نخــــواهـ……….ـد شــــد!

هلو اس ام اس

اس ام اس جدایی ۱۴ام مهر, ۱۳۹۴

اس ام اس جدایی

جملات فوق العاده و خاص “جدایی و رفتن”

{گردآوری اختصاصی توسط هلو اسـ ام اس}

در گوشم میرقصد
صدای قدمهایت ….
بیا و نرو !

هلو اس ام اس

این شــعرهای کـوتـــاه
ارتفـــاع نبـــودن َت را
کــم نمیــکند
امــا
زخـــم های مـــرا
شـــاید مرهـــمی ..!

هلو اس ام اس

عـــــــبـــــور مـــــی کــــنــــی

عــــــبـــــور مــــی کــــنـــم

سَــــلـــام مــــی دَهـــم

جَــــــــــواب نــــمــــی دهــــی…!!۱

.

.

عـــــبــــــور مــــی کـــنـــی

مَـــبـــهـــوت مــی مـــانــم

رفـــتـــنـــت را نـــگـــاه مـــی کـــنـــم…

هلو اس ام اس

اس ام اس جدایی ۴ام مهر, ۱۳۹۴

اس ام اس جدایی

جملات فوق العاده و خاص “جدایی و رفتن”

{گردآوری اختصاصی توسط هلو اسـ ام اس}

چـــــــمدانـتـــــــــــــــــ را مـــــــیبندیــــــ
مـــــرگــــــــــــــــــــ اسلــــحهـــــ

روی شــقیــــــــــــــــقه امـ

گذاشـته اســــتــــــ

هلو اس ام اس

#حَرفی نیسـﭞ…!

فَقَــط #مینِویسَـҐ…!

رَفـﭞ…

هلو اس ام اس

آنگــــــاه کهـ مــــی رویــــ…
مـــن هـــم ایســــتاده امـ…
بر بلنــــدای تــــابوتـــــــــــ…
و اذان مـــــرگ تلـــــاوتـــــ…

مــــــــــــــی کنــــــــمــــــ…
∴ الله اکـــ…ــــبر ∴

——

هلو اس ام اس

اس ام اس جدایی ۷ام شهریور, ۱۳۹۴

اس ام اس جدایی

جملات زیبا با موضوع جدایی و کات کردن رابطه

{گردآوری شده توسط هلو اسـ ام اس}

جــــدایی نــادر از سیــمیــن “اســـــکار” میـــگیــــرد

و جـــــدایی تـــو از مــــن “جـــــــانمـ” را …

هلو اس ام اس

بَعـב تــٌـــو … یِہ صِدآے مُزاحمے …

هیـــچ وَقـــت وِلَمــ نَڪَـرב … یــِہ صِــدآے مُبهمے ڪِہ

هَــر בَم تـــٌــو گــٌوشمـ مے گــٌفت :

بآختے …✖ دختر…✖

هلو اس ام اس

جـــدایی پـــارچــه ایـ سفیــــد بـــود
روی مـبلــــ…
روی تـخــــتـ…
و رویـــــــ جسدیـــــــــــ کـــــــهـ هـــیچگـــاهـ بهـ…
بـــــــــــــــه قـــرار نـــرسیـد

هلو اس ام اس

اس ام اس جدایی ۱۸ام مرداد, ۱۳۹۴

اس ام اس جدایی

پیامک های فوقالعده زیبا با موضوع جدایی و رفتن

{اختصاصی از هلو اسـ ام اس}

✘✘من میرم ✘✘

↖توام بساز واسہ خودت ◁◁زندگے ▷▷

⇜بااون کسے◐ کہ الان بجای من◀ بھش میگے ↯

★زندگے ★

هلو اس ام اس

بوی رفتن می دهی
در را باز می گذارم
وقتی برو
که گنجشک ها و ستاره ها
خوابند…

هلو اس ام اس

تــــو رفتـــــــه ای . . .
و مــــــــــن . . .
عـــاشقانه های بــی مخاطــبم را به حـــــراج گذاشته أم…!

هلو اس ام اس