سروش >> …به سلامتی رفیقی که یه روز ...
اوینا >> [از مردم چه انتظاری هست؟].{وقتی خدامون ...
رامش >> ?? ﺳــــــــــــــــﺎﻗــــــــــــــــــــــــﮯ ?? ما اهلش نیستیم، ××× ﺑﮯﺧﯿﺎﻝ ...
فاطی >> شیشه چرا بخار نمیگیری ؟ نترس رفت... دیگر ...
حمزه >> بهترین حس برا من یاد خدا ...
zahra.m >> ٺوکہ باشے بســ اسٺ... مگــرمنــ جـــز(نفــس)چہ میخواهــم❤

مشاهده کامل

امام صادق (ع) : از نوشیدن آب سرد در حمّام بپرهیز که معده را تباه مى کند .
اس ام اس تنهایی ۱۱ام بهمن, ۱۳۹۴

اس ام اس تنهایی

زیباترین جملات با طعم “تنهایی”

{اختصاصی از هلو اسـ ام اس}

※☜ اٖیـٖنْ

دُنْــیٰا جٰایـٖیٰست

کِهْ وَقْتـیٖ زٰانُـوهٰایـَتْ

رٰا اَزْ شـِـدَتِ تَنْهـٰایٖیٖ بـَـغَلْ

گِرِفْتِــهْ‌ایٖ بِــه جٰــایِ هَـمْــدَرْدیٖ

بَرٰایَـــتْ پــُولْ خُـــرْدْ مْــی اَنــدٰازَنــد…ْ

هلو اس ام اس

گـ ـآ هے تَنهایے …
آنقَـــ בر قِیمتـــ בارב که בربــ ــ را بـ ـاز نِمیکُنَمــ
حَتے بَراے “ تـــــو ” کـ ــه سـ ـآ لــهآ مُنتَظِر בر زَבنتـــ بوבمــ

هلو اس ام اس

میـخواستم که داد بـزنم
میـخواستم توی اشـکام منفجـرشم
میـخواستم که مست بشمُ خودمو بـکشـم
ولـی تمامِ کاری که تونستـم بکـنم ایـن بود که
تـوی سکـوت به دیـوار خیـره بشـم

هلو اس ام اس

اس ام اس تنهایی ۱۵ام آبان, ۱۳۹۴

اس ام اس تنهایی

زیباترین جملات با طعم “تنهایی”

{اختصاصی از هلو اسـ ام اس}

تنهایی من عمیق ترین جای دنیاست ! ته ندارد . . .

برادران  یوسف هم ترسیدند از عمق چاه تنهایــی ام . . .

به دنبال  چاهـی دیگر رفتند !

هلو اس ام اس

دیـــگر از تنهـــایی خســـته شـــده امـ…

بــه کلاغ هـــا زیر مـــیزی میــدهـمـ…

λ تــا قصـــه امـ را تمــام کننـــد λ

هلو اس ام اس

چقـــدر دردنـاکــــــــ اسـتـــــ…
بـــرای آدمـــــی
کــــه تنــــهاییـش را بغــــل کردهـــ
از دوســـت داشـــتن هایـــش می گویــــد…

هلو اس ام اس

اس ام اس تنهایی ۲۵ام مهر, ۱۳۹۴

اس ام اس تنهایی

زیباترین جملات با طعم “تنهایی”

{اختصاصی از هلو اسـ ام اس}

♡ ﺩﯾﮕﻪ ﺩِﻟـــــــﻢ. . . ❗♡

❎ ﻫَـــﻮﺍﯼِ دو‌ ﻧﻔـــﺮﻩ ﻧﻤﯿﺨــﻮﺍﺩ . . . ! ❎

⚠↙فَقَــــــــــــــــــــط….↘⚠

✔دِلَـــــــــــــــــــﻢ ﻣﯿﺨـــﻮﺍﺩ• • • ✔

♨”ﯾِکــــــــــﯽ باشه ” ♨

هلو اس ام اس

ایــــنــــا فَــــقَــــط اِســــمِــــشــــون ←رِفــــیــــقِ→ …

مَــــن تَــــنــــهــــام
هلو اس ام اس

تـنهایی
یـعـنــی….
بـاران بـبـارد
و تـو قــدر دو نـفـر
تـنـها قـدم بــزنـی!

هلو اس ام اس

اس ام اس تنهایی ۳۱ام شهریور, ۱۳۹۴

اس ام اس تنهایی

(تکست ها بی ربط با موضوع پست نیستند)

{گردآوری شده توسط هلو اسـ ام اس}

ایـــــن روزهـــــا

آنـــــقدر تـــــنها هـــــستم…

کـــــه تـــــنهایـــــی، دلـــــواپسم شـــــده!

لـــــبخند مـــــی زنـــــم

تـــــا قـــــدری آرام گـــــِرد….

بـــــیچاره طـــــاقتش کــــم شــــده

هلو اس ام اس

تنــــــهایی بــــــا:
تــ…
شـــــروع مــی شــــود√
—————
———
——
و
بـــا هیـــچ چیــــز تمـــام نمــــی شــــود!

هلو اس ام اس

مــن همیشــــه از اول قصــــہ هــــــــاے مــــاـבر بزرگــــــــ مــے تــــرسیــــבمو آخــــــــر هــم بــــہ واقعیتـــــــــ مــے پیــوستـــــــــ…یڪـــــے بــــوב…یڪـــــے نــــــبوב…!!!

هلو اس ام اس

اس ام اس تنهایی ۱۰ام شهریور, ۱۳۹۴

اس ام اس تنهایی

جملاتی از جنس تنهایی و بی کسی

{گردآوری شده توسط هلو اسـ ام اس}

ایـــــن روزهـــــا
آنـــــقدر تـــــنها هـــــستم…
کـــــه تـــــنهایـــــی، دلـــــواپسم شـــــده!
لـــــبخند مـــــی زنـــــم
تـــــا قـــــدری آرام گـــــِرد….
بـــــیچاره طـــــاقتش کــــم شــــده.

هلو اس ام اس

☜ایــــنْ تَـنـهـایـی هـا مـیـگـذَرِه

بِــه مُــــرور…

↜پَــــــــــــــس↝

نَــه عشـــقـتو بفـروش

نَــه غـُـــــــــــــــرور✘✘✘

هلو اس ام اس

قـدم زدن در پـیاده رو
جـای خـالی ِ تـو را به رُخـــم مـی کـشد…!
بـرای همـین
همـیشه دوسـت داشـتم
روی جـدول‌هـا راه بـروم…

هلو اس ام اس

اس ام اس تنهایی ۱۷ام مرداد, ۱۳۹۴

اس ام اس تنهایی

بهترین تکست های تنهایی

{اختصاصی از هلو اسـ ام اس}

“تنهــــــــــایــے”
بــــہ مـــن زُل زבه است….
نمیـــــــــــــــבانم باز میخـــــــــــــواهـב با مـــن باشـــــב
یا فقــــط בلــــــــش برایــــــم تنــــــــــگ شــــבه…!
بــــہ هــــــــــر حــــــــــال
نگـــــــــــــاهش
مـــــــرا میترســــــــانــــב…

هلو اس ام اس

↯↯↯هــــــــــی روزگـــــار نامــــــــــرد یــــَــــــواش↻
✓دل مــــــــــا بــــــــ تنهایـــــے عادتـــــ نداشــــــــــت✓
سپـردیمون دسـت آدم بـــــَـــــداش↯↯↯

ولــــــــــے خـــُـــــــب دارم بــَـــراش

هلو اس ام اس

ﻭ ﺗــــــــــﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﺷهـــ ﻭ ﮐﻨـــــــــﺎﺭ
ﻣﺨــــــﻔﯿﺎﻧهـ ﺑﻪ مــــــــــن ﻓـــــــﮑﺮ ﻣـــــــﯽ ﮐﻨﺪ

هلو اس ام اس

اس ام اس تنهایی ۳۱ام تیر, ۱۳۹۴

اس ام اس تنهایی

جملاتی از جنس تنهایی و بی کسی

{اختصاصی از هلو اسـ ام اس}

آسمـــــــــــان…
حال تو و حال دلــــــم یک جـــــور است…!
تو چرا تـــــــیره شـــــدی…؟!
نکند تنهایی…؟!
من هم امــــــروز تـــــک و تنهــــــایم…!
آسمــــان حال تو را میفــــــهمم…

هلو اس ام اس

وَقــتــــــــی لَبــ تـابـو خــآمـوش میکـُنَم
میفـَمَم خِیلــی تنــهام..{ـ!}

هلو اس ام اس

تنهایی چای را سرد میکند….
غصه را بزرگ….
روز و شبها را طولانی….
آدم را پیر…..
تنهایی
زندگی را خراب میکند…!!!

هلو اس ام اس

اس ام اس تنهایی ۵ام تیر, ۱۳۹۴

اس ام اس تنهایی

زیباترین جملات درباب تنهایی و بی کسی

◊ با افتخار ◊

{اختصاصی از هلو اسـ ام اس}

ای بغض. . .

بیا بیرون . . .

دیگـــــــــر صدای هق هقت کسی را بیـــــــدار نمی کند…!!

مگر نمی بینی؟؟؟

تنهایم. . .

هلو اس ام اس

اینجا احساس فروشی شده …

عشق  اجاره ای شده …

و تنهایی هم برای ما آدم شده …

هلو اس ام اس

خسته ام از دلداری های مجازی

دلم شانه های حقیقی میخواهد…

هلو اس ام اس

اس ام اس تنهایی ۹ام خرداد, ۱۳۹۴

اس ام اس تنهایی

متن هایی غمناک با موضوع تنها بودن

{اختصاصی از هلو اسـ ام اس}

تنهــــــــــایے
هیولاے عجیبے استــــــــــ…
روزهاے هفتہ رامے بلعد…
غروبــــــــــ جمعــــــــــہ رابــــــــــالآ مےآورد………!!!!

هلو اس ام اس

تنهـــــــــــایی ام عمیق است

دیگر دست هیچکس به آن نمی رسد!

که بخواهد از تنهــــــــــــــــــایی

درم آورد…

هلو اس ام اس

مـثـل آن مسـجـد بیـن راهـی تنـهایـــــم

هــرکــس هــم کــه مــی آیــد مــی شــکنــد . . .
هــم نمــازش را هــم دلــم را و مــی رود

هلو اس ام اس