توام یه جمله بفرس
رامش

?? ﺳــــــــــــــــﺎﻗــــــــــــــــــــــــﮯ ??

ما اهلش نیستیم،
××× ﺑﮯﺧﯿﺎﻝ ﻣﺎ ✘✘✘
××× ﺳﻬﻢ ﻣﺎﺭﻭ ﺑﺮﯾﺰ ﺭﻭ ﺯﻣﯿﻦ √√√

××× ﺷﺎﯾﺪ ••ﻣــــــــﺴﺖ •• ﮐﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﭽﺮﺧﻪ،،،
………………………..
ه‍ــرک‍ـــــــی ⤵
اوم‍ــد گف‍ـت س‍ــــــلام  ⬅مَ‍ــنف‍‍ع‍ــَت خ‍ــودش‍ــــو   میخ‍ـواد والس‍ــــــــــــــــلام ….

فاطی

شیشه چرا بخار نمیگیری ؟

نترس رفت…

دیگر اسمش را رویت نمینویسم

حمزه

بهترین حس برا من یاد خدا بوده..
همین یه دلیل برا وجودت کافیه…

zahra.m

ٺوکہ باشے بســ اسٺ…
مگــرمنــ جـــز(نفــس)چہ میخواهــم❤

رضا خان

دلتنگ که باشی

حتی یه تشابه اسمی هم
نابودت میکنه ،،، 😢😢😢

راضیه

ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﯾﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺧﻨﺪﻡ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﻣﯿﺸﺴﺖ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ، ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﺵ ﺍﺷﻐﺎﻝﻫﺎ ﺭﻭ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﺮﺩ!
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺳﺎﺩﻩﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ!
ﻣﮕﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ؟!
آﺧﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﯾﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ آﺷﻐﺎﻝﻫﺎ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﻪ…؟
ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ ﻭ ﻏﺮﻕ ﻏﺼﻪﻫﺎﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ مشکلاﺗﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ، ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﻡ ﭘﺮ ﺍﺯ آﺷﻐﺎﻟﻪ…
ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﯾﺎﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﻏﺼﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ.

Ayda

اونی ک ادعای مردونگـــــیش میشد. پــــــــــ چیشد؟؟؟؟؟!!!!!
هـــــــــــــــــــــــــــــــهــــــ
رفت پی ی بدبخت دیگ!
ببین حـــــــــــــــــــــــاجــــــــی
خودت رو دس خوردیو خبر نداری………

marzi

sedaaam kooon

sedaayeee to laalaeiiiie bachegiiime

sedaaam koooon dg khasssstam az eshghaaaaye nesfe nime

negam koooon

هانا😍

شازده کوچولو پرسید:
با غم از دست دادنش چطور کنار بیام؟
روباه جواب داد:
اول مطمئن شو که بدست آورده بودیش
بعد غمگین شو…!!!