توام یه جمله بفرس
♤sogol♤

⌈عزیزم….

وقتش

نشده

یکم

عزیزای

دلتو

کم

تر کنی!!⌉

♤sogol♤

کاربعضیا از گفتن گذشته..

براشون باید نوشت..

MILAD

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻠﻮﺷﻮ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﯽ ﺑﺎﺷﻦ؟؟؟؟

ﺳﺮﺷﻮ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻮ ﮔﻔﺖ ….. . . . .

ﺍﯾﻦ ﺑﯿﮋﻥ ﺭﻓﯿﻘﻤﻪ ﺯﯾﺮ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﺷﻮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﯾﮏ ﮐﻤﻢ ﻣﻮﻫﺎﺷﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻩNeutral

Hana

رفیق کاری باشادیهات ندارم اونموقع همه کنارتن
ولی غم داشتی بیا

✖نصف…نصف✖

♤MAEDEH♤

•○نه دارم مخاطب خاص
نه با کسی میزنم لاس●°
♧فقط یه حرف :
سر حرفت واس♧

faezehhhh

بـہ سلامتے دخترے ڪـــــہ
بـہ عشقش گفت اگـہ بمونے میشے باباے پسرم اگـہ برے میشے اسم پسرم

faezehhhh

بــه بــَعضیــآ بــاس گفت:

☜♚عــزیزَم اینقــَدر رفتـــــے تو کـــْــونش

یه وَقـــت نـــَـــــگوزه دوبــآره بـــیــْـوفــــتــــــے جـِــلـــو پآے مــــآ والااااااا

faezehhhh

انقــבر گـ×ـوہ خور زیـاـב בارَم .. ×

!! .. ڪــہ تصمیم گــرفتــم

W.c food

افتتـا פ ڪنـم .. !!

faezehhhh

ﺑﻪ ﺳَﻼ‌ﻣَﺘــﮯ ﺍﻭﻧــﮯ ﮐِــﮧِ|

ﻣﯿﺒﯿﻨــﮧ ﻋِﺸﻘِﺶ ﻭﺍﺳــﮧ ﯾﮑــﮯ ﺩﯾﮕــﮧ ﻣـﮯﺧَﻨــﺪﻩ

ﺍﻣــﺎ ﺑــُﻐﺾ ﮔﻠــﻮﺷﻮ ﻗــﻮﺭﺗـــــ ﻣﯿﺪﻩ ﻭ ﺁﺭﻭﻡ ﺯﯾﺮ ﻟَﺐ ﻣــﮯﮔــﮧ :

ﻧﮕﺎ ﺩﯾﻮﻭﻧﻬـــ ﭼﻘــﺪﺭ ﻗَﺸَﻨﮕـــ ﻣــﮯﺧَﻨــﺪﻩ!

هـِـــــــHَeَhـــه