توام یه جمله بفرس
MILAD

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻠﻮﺷﻮ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﯽ ﺑﺎﺷﻦ؟؟؟؟

ﺳﺮﺷﻮ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻮ ﮔﻔﺖ ….. . . . .

ﺍﯾﻦ ﺑﯿﮋﻥ ﺭﻓﯿﻘﻤﻪ ﺯﯾﺮ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﺷﻮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﯾﮏ ﮐﻤﻢ ﻣﻮﻫﺎﺷﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻩNeutral

Hana

رفیق کاری باشادیهات ندارم اونموقع همه کنارتن
ولی غم داشتی بیا

✖نصف…نصف✖

♤MAEDEH♤

•○نه دارم مخاطب خاص
نه با کسی میزنم لاس●°
♧فقط یه حرف :
سر حرفت واس♧

faezehhhh

بـہ سلامتے دخترے ڪـــــہ
بـہ عشقش گفت اگـہ بمونے میشے باباے پسرم اگـہ برے میشے اسم پسرم

faezehhhh

بــه بــَعضیــآ بــاس گفت:

☜♚عــزیزَم اینقــَدر رفتـــــے تو کـــْــونش

یه وَقـــت نـــَـــــگوزه دوبــآره بـــیــْـوفــــتــــــے جـِــلـــو پآے مــــآ والااااااا

faezehhhh

انقــבر گـ×ـوہ خور زیـاـב בارَم .. ×

!! .. ڪــہ تصمیم گــرفتــم

W.c food

افتتـا פ ڪنـم .. !!

faezehhhh

ﺑﻪ ﺳَﻼ‌ﻣَﺘــﮯ ﺍﻭﻧــﮯ ﮐِــﮧِ|

ﻣﯿﺒﯿﻨــﮧ ﻋِﺸﻘِﺶ ﻭﺍﺳــﮧ ﯾﮑــﮯ ﺩﯾﮕــﮧ ﻣـﮯﺧَﻨــﺪﻩ

ﺍﻣــﺎ ﺑــُﻐﺾ ﮔﻠــﻮﺷﻮ ﻗــﻮﺭﺗـــــ ﻣﯿﺪﻩ ﻭ ﺁﺭﻭﻡ ﺯﯾﺮ ﻟَﺐ ﻣــﮯﮔــﮧ :

ﻧﮕﺎ ﺩﯾﻮﻭﻧﻬـــ ﭼﻘــﺪﺭ ﻗَﺸَﻨﮕـــ ﻣــﮯﺧَﻨــﺪﻩ!

هـِـــــــHَeَhـــه

faezehhhh

♥♥♥دختر: ازت شکایت میکنم!

پسر: ها ها ها چرا؟؟!؟!؟!

دختر: تو یه دزدی قل♥ب منو دزدیدی….!♥

پسر: خب تو هم فامیلی منو بدزد تا حسابمون صاف بشه♥

faezehhhh

☜خُـــــدایــــــــا☞

وَقــــــت کَـــــردی↝

مَســــــیرِ زِندِگــــیِ مـا رو بَررِســـی مُجَدّد کُـــنْ..

قِســمَتِ آســـفالتِشْ دَقیقـــاً اُفتادِه رو دَهَــنِ مــــا..