توام یه جمله بفرس
faezehhhh

بــه بــَعضیــآ بــاس گفت:

☜♚عــزیزَم اینقــَدر رفتـــــے تو کـــْــونش

یه وَقـــت نـــَـــــگوزه دوبــآره بـــیــْـوفــــتــــــے جـِــلـــو پآے مــــآ والااااااا

faezehhhh

انقــבر گـ×ـوہ خور زیـاـב בارَم .. ×

!! .. ڪــہ تصمیم گــرفتــم

W.c food

افتتـا פ ڪنـم .. !!

faezehhhh

ﺑﻪ ﺳَﻼ‌ﻣَﺘــﮯ ﺍﻭﻧــﮯ ﮐِــﮧِ|

ﻣﯿﺒﯿﻨــﮧ ﻋِﺸﻘِﺶ ﻭﺍﺳــﮧ ﯾﮑــﮯ ﺩﯾﮕــﮧ ﻣـﮯﺧَﻨــﺪﻩ

ﺍﻣــﺎ ﺑــُﻐﺾ ﮔﻠــﻮﺷﻮ ﻗــﻮﺭﺗـــــ ﻣﯿﺪﻩ ﻭ ﺁﺭﻭﻡ ﺯﯾﺮ ﻟَﺐ ﻣــﮯﮔــﮧ :

ﻧﮕﺎ ﺩﯾﻮﻭﻧﻬـــ ﭼﻘــﺪﺭ ﻗَﺸَﻨﮕـــ ﻣــﮯﺧَﻨــﺪﻩ!

هـِـــــــHَeَhـــه

faezehhhh

♥♥♥دختر: ازت شکایت میکنم!

پسر: ها ها ها چرا؟؟!؟!؟!

دختر: تو یه دزدی قل♥ب منو دزدیدی….!♥

پسر: خب تو هم فامیلی منو بدزد تا حسابمون صاف بشه♥

faezehhhh

☜خُـــــدایــــــــا☞

وَقــــــت کَـــــردی↝

مَســــــیرِ زِندِگــــیِ مـا رو بَررِســـی مُجَدّد کُـــنْ..

قِســمَتِ آســـفالتِشْ دَقیقـــاً اُفتادِه رو دَهَــنِ مــــا..

faezehhhh

لامصب این روزا اینقـــــــــد شنگولـــم

میتـــرســم آقا گرگــهــ بیــــاد بخورتــــم !!!

faezehhhh

⇦ﻣﺸﺘــــــــــــــــــــﮯ ﺧـــﻮﺩٺ ﺍَﺷــﮑــﺸﻮ ﺩﺭ ﻣـﯿــﺎﺭﮮ⇨
↯↯↯ ﺑَــﻌـــﺪ ﻣــﯿــﮕـــﮯ↯↯↯
?? ﺣَــﻖ ﻧــﺪﺍﺭﮮ ﮔـــﺮﯾــﻪ ﮐُــﻨــﮯ??
?? ﺧـﻮ ﻣـﺎﺫﺍ ﻓـﺎﺯﺍ ؟؟؟
?? ♥ﭼﺮﺍ ﺩﻟﺸﻮ ﻣﯿﺸﮑﻮﻧﯽ ﻣﺸﺘﯽ♥
ﺍﺯ ﺳــــــــــﮓ ﮐﻤﺘــــــــــﺮﮮ ﺑــــــــــﺪﻭﻧﯽ ♡
♡♡♡ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ♡♡♡
♥ﺁﺯﺍﺭﺵ ﺑﺪﯼ♥
ﺩﺧــــــــــﺘﺮ ﻋﺎﺷــــــــــﻖ ﮐــــــــــﻪ ﻣﯿﺸﻪ…⇦⇩⇩⇩
♧♧♧ ﺍﺯ ﯾﻪ ﺑﭽﻪ ۱ﺳﺎﻟﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺗــــــــــﺮ ﻣﯿﺸﻪ♧♧♧
ﯾــــــــــﮑﻢ ﻣﺮﺩﻭﻧﮕﮯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ..

نجمه

همه بامن لجن

توهم لجن?

Hellen

به بعضیاباس گفت:
✖توخوب…من لاشی
اما
آرزوبه دلت میزارم دوبار
بامـــــــــــــــــــــن باشی✖