توام یه جمله بفرس
miss--fati

∅←اگـهـّ لـاتیـوُ قـاّطیّ پـّاتـّیّـ جـلـو ﴿ ّمـــا ﴾

پسـّتونــکـ مّیـگـّیریـّو مّیـکنیـّ تـّاتیــ تـْاتیــّ^^Œ

miss--fati

✘نهـ ﴿خـودتـ﴾ شـاخیـ نهـ ﴿دوستات﴾

ﺑَـﺮﮔَـﺮﺩ ﺑــﺮﻭ ﺑـهّـ ﺭﻭﺳّـﺘﺎتـ

miss--fati

← یه نِگـآ بِنداز پُشتـ سرتـ
به غریبهـ هافُـش نـدهـ
﴿رفیــقای﴾خــودتـ ﴿کُشـتَِنـتـ﴾↑

miss--fati

لابّـّدّ حــَّرّفـّـ ّنـّدّارّمـّ
کـِّهّـ ّ
میّـ خوان حرف درارن
Missfati

زهرا از تبریز

ب بعضیا باس گفت عزیزم

حتی اگ خدا خودش بیاد واس تضمینت

یا شیطونو بفرسته واس ب گردن گرفتن تقصیرت

دیگه فایده نداره خراب شد تصویرت

اشکان 8618

زهر وورد وریحان قطفته

من حدیقه الرحمن لأعز انسان

بمناسبه العید اللی جای

Masoud

جهنم اینه که هر روز از خواب بلند بشی
ولی ندونی برا چی زنده ایی،!!!
(بعداز گذشت سه سال هنوزم همون احمقم)
(تو که دیگه نامزد داری ولی فک نکن روزای من داره راحت شب میشه،
من هنوز زیر بیلیط هیچ خدایی نرفتم ولی برا تو ی نفر که همه کسم بودی ،
و برای خوشبختیت لااااااال شدم و هیچی نگفتم،
حتما بدون من خوشبخت تری دیگه،
ب ون مشتی پسری که الان شده آقاتون گفتی ی پسر دایی هم داری ‍!!
خوشبختیت ارزوی من بود

amir sam

همیشه پشت آدمایی حرفه که

خیلیارو گذاشتن تو خماری
ما با حرف دیگران به چشم نیومدیم

که بخوایم با حرف دیگران از چشم بیوفتیم

امیر

وقتی در خانه شیشه ای نشسته ای
به سوی کسی
سنگ
پرتاب نکن